Lambang/Logo

logo-baru-stikes-copy

Berikut adalah kutipan dari STATUTA STIKes YPIB Majalengka berkaitan dengan lambang institusi :

Bagian Kelima

Lambang

Pasal 9

 • Bentuk Lambang

Lambang STIKes YPIB berbentuk segi lima

 • Ukuran

Ukuran luas lambang STIKes YPIB adalah perbandingan 1 : 1

 • Tatacara penggunaan lambang STIKes YPIB ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes YPIB
 • Arti Simbolis
 1. Segi Lima: melambangkan asas Pancasila.

 2. Warna Dasar Tengah Kuning, Pinggir Biru : melambangkan bahwa dalam wadah STIKes Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka diharapkan adanya kedamaian, ketenangan, rasa percaya diri sendiri serta mampu memelihara keseimbangan lahir dan bathin untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan seluas dan sedalam lautan.

 3. Sisi/Garis Pinggir Hitam: melambangkan keteguhan, ketabahan hati dalam menghadapi segala masalah.

 4. Dua Titik Lingkaran di sisi kanan dan kiri: melambangkan arah dan tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka dalam membentuk generasi/manusia Indonesia satu arah dan tujuan menjadi ilmuwan yang profesional di bidangnya yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 5. Obor Bertangkai Putih dengan Warna Api Merah : melambangkan bahwa ilmu sebagai penerang dan penyuluh kehidupan yang dinamis dengan berdasar pada kesucian, kewiraan dan keberanian yang pantang menyerah.

 6. Sepasang Sayap Warna Hitam : melambangkan kemauan untuk berkembang yang lebih baik dan tinggi.

 7. Jumlah Bulu sayap Lima Helai : melambangkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka tidak lepas dari norma-norma dasar pancasila.

 8. Buku dengan Warna Putih : Melambangkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka dapat melahirkan mahasiswanya menjadi tunas-tunas bangsa yang mempunyai kesucian hati, keikhlasan dan berjiwa kesatria.

 9. YPIB : Melambangkan nama Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya kesehatan yaitu dengan singkatan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka.

 10. Imam Bonjol : Melambangkan kepahlawanan bangsa Indonesia yang perlu ditiru jejak kepahlawanan oleh para penerus bangsa.

 11. Majalengka, nama tempat lahirnya Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB).